خط نستعلیق

خط نستعلیق چیست؟

خط نستعلیق ترکیبی از دو خط نسخ و تعلیق است،این خط معرف روح و فرهنگ ایرانی و نشانه ای از طبع و ذوق ایرانیان است.

در نیمه دوم قرن هشتم هجری، میرعلی تبریزی اصول و قواعد را برای این خط وضع نمود.

خط میرعلی تبریزی

(نمونه خط میرعلی تبریزی)

 

 میرعماد حسنی قزوینی در قرن دهم هجری آن را به نهایت کمال رساند، از وی آثار فراوانی باقی مانده که در موزه های ایران و جهان و مجموعه های شخصی نگهداری میشود.

میرعماد خود را از سادات حسنی می دانست و از این رو امضایش بیشتر میرعماد الحسنی بوده است.

خط میرعماد

(نمونه خط میر عماد)

میرزا محمدرضا کلهر در قرن سیزدهم سبکی جدید در این خط ایجاد کرد، زحمات بی دریغ استادان زبردستی همچون سید حسن و سید حسین میرخانی را نباید نادیده گرفت و حیات دوباره این شیوه مدیون هنرآفرینی این دو هنرمند است.

در قرن معاصر استاد غلامحسین امیرخانی از اساتید برجسته خط نستعلیق محسوب می‌شود .

خط امیرخانی

(نمونه خط استاد امیرخانی)

خط نستعلیق به دلیل زیبایی و ظرافت هایش به عروس خط ها معروف شده است . خط نستعلیق برگرفته از طبیعت است و تمامی پیچش ها، چرخش ها و صعود و نزول های موزون این هنر از طبیعت برگرفته شده است.

در رساله های قدیمی خوشنویسی، داستانی نقل شده که میرعلی شبی در خواب پرواز غازها را دید و حرکات سیال نستعلیق را از حرکات نرم بدن  این پرندگان هنگام پرواز الهام گرفته است. نرمش ها، کشش های لطیف و پیچش های ظریف و چشم نوازی که در اندام اسب و پرنده مشاهده می کنیم ،در اندام کلمات نستعلیق نیز کاملاً مشهود است به گونه ای که خط نستعلیق ما را با طبیعت پیوند می‌زند و الطافش را تداعی می‌کند.